Associació Catalana per la Pau
Via Laietana 16, 1r pis
08003 Barcelona
Tel. (+34) 933 188 444
defensores@acpau.org